DSpace About DSpace Software
 

DSpace - репозиторий ХГУ НУА >
Наукові статті >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/2093

Название: Авторська модель безперервної освіти (на прикладі діяльності Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»)
Авторы: Астахова, Екатерина Викторовна
Ключевые слова: освіта
безперервна освіта
історія освіти
30-річчя НУА
авторська модель
експеримент
education
uniterrupting education
history of education
30th anniversary of PUA
author's model
experiment
Issue Date: 2020
Библиографическое описание: Астахова К. В. Авторська модель безперервної освіти (на прикладі діяльності Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія») / К. В. Астахова // Вища освіта України. - 2020. - 4(70). - С. 13-20
Краткий осмотр (реферат): Складні й суперечливі процеси гло- балізації знайшли віддзеркалення і в галузі освіти. Вони виявилися чи не найскладнішим фундаментальним викликом, із яким зіткнулися освіт- ні інституції. Практично цей ви- клик виявився серйознішим, ніж той, із яким свого часу зіткнувся світ уні- верситету в середні віки. Глобаліза- ція поставила під сумнів саму жит- тєздатність сучасної системи орга- нізації післясередньої освіти, в осно- ві якої знаходиться університет. У світі університету відбулися змі- ни кардинальні. Вони торкнулися всіх аспектів і сторін його діяльнос- ті. І в цих умовах відбувається важ- ка й десь навіть ризикована робота з адаптації до викликів епохи глоба- лізації. Одним із варіантів відповідей на виклики глобалізації стало впрова- дження освітньої моделі, що отрима- ла назву lifelong learning (LLL).
URI: http://dspace.nua.kharkov.ua:8080/jspui/handle/123456789/2093
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Статья ВО.pdf352,86 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback